Vi arbejder hårdt hver dag for at gøre det nemt for dig. Du kan trygt lade vores dedikerede og stabile medarbejdere klare dine serviceopgaver, uanset om det er små eller store opgaver. Ready2Clean bygger nemlig på solid erfaring fra servicebranchen. Med et korps af veluddannede medarbejdere, der bruger skånsomme rengøringsmidler og -metoder sikrer vi kvalitet og sikkerhed i din rengøring

Velkommen til Ready2Clean Rengøring

Vi arbejder hårdt hver dag for at gøre det nemt for dig. Du kan trygt lade vores dedikerede og stabile medarbejdere klare dine serviceopgaver, uanset om det er små eller store opgaver. Ready2Clean bygger nemlig på solid erfaring fra servicebranchen.

Miljøpolitik

Arbejdsmiljø politik

Et godt og sikkert arbejdsmiljø 

Gør rigtigt rent 

Vores kunder er afhængige af, at du hver eneste dag gør rigtigt godt rent. Det har konsekvenser, hvis vi ikke løfter opgaven med kvalitet. Derfor er det vigtigt, at du tager ansvar og udfører rengøringen som anvist af din arbejdsleder. 

Pas på dig selv og andre 

 

Rengøring er et fysisk krævende arbejde. For at du kan få et langt og godt arbejdsliv, er det vigtigt, at du passer på dig selv og dine kolleger. 

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø er afgørende for ready2Clean. Oplever du forhold, der kan forbedres, tager du hurtigt kontakt til din arbejdsleder. Ready2Clean stiller naturligvis alle værnemidler til rådighed. 

Vi er en multikulturel arbejdsplads hvor vi alle er ens og behandles ens uanset køn, alder eller nationalitet. 

I Ready2Clean sætter vi en ære i at være en multikulturel arbejdsplads, hvor medarbejdere fra forskellige lande trives og arbejder godt sammen. Med din åbenhed og interesse for andre kulturer, er du med til at skabe et godt team. 

 

I Ready 2 Clean har vi en holdning til at vi bortskaffet affald efter hvad der er mest rigtigt for miljøet. 

Brug af plastposer og sække skal minimeres så meget som muligt.  

Vi skal opfordre vores kunder til at sorterer deres affald i forskellige containere. Madaffald, papir/Pap, plast, elektronik m.m. 

Når vi bortskaffer dunke skal vi sikre af de er tomme og at de kommer i plast containeren. 

Har vi kemi rester skal de bortskaffes på kommunens genbrugsstationer. 

 

Sprog og integration 

Ready2Clean ser gerne, at du kan kommunikere i skrift og tale på dansk eller engelsk, da dette vil lette  kommunikation uden misforståelser. 

Vær en god kollega 

Meget rengøring laver du alene. Men du er ikke alene, når du har gode kolleger. Rengøring kræver teamwork, og i Ready2Clean kan du regne med dine kolleger, og de kan regne med dig. Et godt teamwork gør ikke bare din arbejdsdag rar. Det gør også din arbejdsdag mere effektiv og mere sikker. 

Som professionel er du én, dine kolleger og Ready2Clean kan regne med. Du møder til tiden og udfører dit arbejde rigtigt. Du er en god kollega og giver gerne en hjælpende hånd, når en kollega har brug for hjælp. Med smil og engagement er du med til at skabe et godt humør på arbejdspladsen. I Ready2Clean samarbejder vi om at have en god arbejdsplads, hvor vi med stolthed i stemmen fortæller, at vi er fra Ready2Clean. 

 

Sikkert arbejde 

I Ready2Clean kommer sikkerheden for dig og dine kolleger før alt andet. Vi bekymrer os og tager ansvar for, at du er klædt optimalt på til opgaven. 

Det er din arbejdsleders opgave at instruere dig i, hvordan du udfører dit arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt. Arbejdslederen stiller også de nødvendige hjælpemidler til rådighed for dig. 

Det er vigtigt, at du følger instruktionerne og bruger de nødvendige værnemidler som arbejdstøj, handsker, knæpuder, beskyttelsesbriller, høreværn og faldsikring, hvor det er påkrævet. 

Bliver du opmærksom på forhold, der udgør en sikkerhedsrisiko på din arbejdsplads, og som kan medføre arbejdsulykker, kontakter du straks din arbejdsleder.